Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Одлуке    
  Рани јавни увид нацрта просторног плана подручија посебне намене
специјалног резервата природе "Јерма"
  Оглас рани јавни увид ППППН СРП Јерма
  Текстуални део
  Граница обухвата
  Посебна намена простора
  Извод
  Измене - План генералне регулације "Пирот - центар"
  Генерални план Пирота
  План генералне регулације "Пирот - центар"
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта - 2015.
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада

за услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Таксе

 

Републичке таксе за изградњу

 

Захтев за издавање информације о локацији - Физичка лица

 

Захтев за издавање информације о локацији - Правна лица

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења
     
Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота
Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine