Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ГУ ПИРОТ

Нове пореске мере које се примењују за време ванредног стања Ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 у циљу повећања ликвидности пореских обвезника, Влада Републике Србије је утврдила пореске мере за време ванредног стања.
Мере су утврђене Уредбом о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 (у даљем тексту: Уредба), која је објављена у “Сл. гласнику РС”, бр. 38/20 и која је ступила на снагу даном објављивања, тј. 20. марта 2020. године.

Уредбом су прописане следеће пореске мере:

За време ванредног стања неће се по службеној дужности поништавати споразуми, односно укидати решења о одлагању плаћања дугованог пореза и неће се неплаћени порески дуг наплаћивати
Према члану 2. став 1. Уредбе, према пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза, за време ванредног стања неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7–9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА), почев од рате која је доспевала у марту 2020. године.

Сагласно ставу 2. члана 2. Уредбе, Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. ЗПППА. Дакле, за време ванредног стања пореском обвезнику коме је одложено плаћање дугованог пореза а који се, почев од рате која доспева у марту  2020. године, не придржава рокова плаћања истог или у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, Пореска управа неће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг неће наплаћивати нити из средстава обезбеђења нити у поступку принудне наплате, при чему се на тај порески дуг у наведеном периоду не обрачунава ни камата.

Каматна стопа за неблаговремено плаћање јавних прихода смањена је за 10 процентних поена.

Сагласно члану 3. Уредбе пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, која тренутно износи 1,75%.

Према општим одредбама о камати из члана 75. ЗПППА, на износе мање или више плаћених јавних прихода обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

Дакле, за време ванредног стања на износе мање или више плаћених јавних прихода обрачунава се и плаћа камата, али  по стопи која је смањена за 10 процентних поена.

За све информације и захтеве порески обвезници - физицка лица могу се обратити путем маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на тел.010/305-578 и 010/305-580, а сва правна лица и предузетници путем маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Уплата прве кварталне обавезе пореза на имовину за 2020. годину.

Обавештење од 01.01.2020. о пореским пријавама

 Извештај са јавне расправе

 

 Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

Локална пореска администрација Градске управе Пирот, обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2019. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

Све информације о висини дуга, као и друге информације, порески обвезници могу добити у Услужном центру, шалтери 3 и 4, зграда Градске упрве Пирот, ул.Српских владара бр.82, путем е-маил адресе: пореска@пирот.рс или преко портала Јединтвени информациони систем - хттпс://лпа.гов.рс/јиспортал/


 
 На основу Одлуке о поступку и начину спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката из надлежности Града Пирота („Сл.лист града Ниша“, бр.55/19), Град Пирот упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.ГОДИНУ И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Град Пирот, Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије - Локална пореска администрација позива заинтересоване грађане, органе, организације, удружења, установе, стручну и осталу јавност, да се укључе у расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта Одлуке о утврђивању просечних цена за утврђивање основице пореза на имовину за 2020.годину и Нацрта Одлуке о боравишној такси.

Јавна расправа одржаће се 12.11.2019.године од 10-11х у просторијама свечане сале Градске управе Пирот, ул.Српских владара бр.82, Пирот.

Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена за утврђивање основице пореза на имовину за 2020.годину и Нацрт Одлуке о боравишној такси објављени су и на интернет страници Града Пирота – www.pirot.rs, у делу Локална пореска администрација - Обавештења.


Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Локална пореска администрација, 18300 Пирот, ул.Српских владара бр.82, непосредно преко писарнице Градске управе града Пирота или електронском поштом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Контакт особа: Ивана Малиновић. Рок за предају истих је 12.11.2019.године.

 
Одлука о боравишној такси
Одлука о утврђивању просечне цене по м2 за 2020. годину

 

Извештај о одржаној јавној трибини у МЗ Трњана дана 04.07.2019. године

ГРАД ПИРОТ – ТРИБИНА О УЧЕШЋУ ГРАЂАНА У ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА НАПЛАЋЕНИХ ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Град Пирот – Градска управа Пирот, обавештава грађане села Трњана да ће се у четвртак, дана 04.07.2019.године са почетком у 12:00 сати у просторијама МЗ Трњана, одржати трибина на тему „Укључивање грађана у процес одлучивања о трошењу средстава прикупљених од наплате пореза на имовину“.  
Трибина се организује у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину„ у који је укључен и град Пирот.
Програм финансира влада Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством за финансије и Сталном конференцијом градова и општина, а спроводи Хелветас Сwисс Интерцооператион СРБ, кроз активно учешће локалне самоуправе.            
С обзиром на значај теме, очекује се да ће грађани препознати своју улогу у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину и активно учествовати на најављеној трибини.

У Пироту, дана 01.07.2019.године

 

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

Обавештење за грађане у вези кампање “ДА се упоЗНАМО”

Закон о локалној самоуправи обавезује градске власти да до краја 2018. године директније укључе грађане у рад локалне самоуправе. Због тога је Швајцарска агенција за развој покренула кампању “ДА се упоЗНАМО” која има за циљ подизање свести грађана о важности транспарентног управљања јавним финансијама на националном и локалном нивоу.

Како грађани доприносе општинском буџету кроз порезе, таксе и накнаде, сада имају и прилику да се директније укључе у рад локалне самоуправе кроз учешће у раду саветодавних тела скупштине, учешће у јавним расправама, кроз анкете, писање петиција, примедби и сугестија. Укључивањем у планирање буџета утичемо на приоритете у његовом трошењу, а редовним измиривањем пореских обавеза доприносимо да буџет буде већи.


И Град Пирот је препознао значај ове кампање, те Одељење за привреду и финансије Градске управе Пирот, користи прилику да грађане обавести да сва питања, примедбе и сугестије везане за порез на имовину и партиципативно буџетирање могу упутити на следећи начин:

  • порез на имовину, контакт особа Ивана Малиновић, е-маил адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., лично у канцеларији бр.70 (приземље) или путем телефона 305-570, 
  • партиципативно буџетирање, контакт особа Елизабета Јеленковић, е-маил адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., лично у канцеларији бр.40 (ИИИ спрат), или путем телефона 305-540.
 

 

 

 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ: 14. август 2018. године рок за уплату треће рате пореза

Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину за пореске

обвезнике било да су физичка лица, предузетници или правна лица је 14. август 2018. године.

Благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане казне.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежној Локалној пореској

администрацији на шалтеру 3 и 4 у Услужном центру у Градској управи Пирот.


Ивана Малиновић

Шеф Одсека Локалне пореске администрације

Град Пирот

Градска управа Пирот

 
Обавештење о издавању годишњих решења за 2018. годину
Референтна каматна стопа НБС
Обавештење о подношењу захтева за одлагање дугованог пореза (30.03.2016.)
Обавештење за август 2015.                                                          
Списак неуручених решења

 

Joomla templates by Joomlashine