Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Подзаконски акти које је донео град Пирот ради утврђивања пореза на имовину за 2024. годину.

 
 

Одлука о просечним ценама по м2 за 2024. годину на територији града Пиротa

 

Одлука о разврставању грађевинског земљишта за 2024. годинu

Подзаконски акти које је донео град Пирот ради утврђивања пореза на имовину за 2023. годину.

 
 

Одлука о просечним ценама по м2 за 2023. годину на територији града Пирота

 

Одлука о разврставању грађевинског земљишта за 2023. годину

Подзаконски акти које је донео град Пирот ради утврђивања пореза на имовину за 2022. годину.

 
  Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним таксама
  Одлука о разврставању грађевинског земљишта за 2022. годину
   Одлука о просечним ценам по м2 за 2022. годину на територији града Пирота
  Одлука - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
 

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града пирота

Подзаконски акти које је донео град Пирот ради утврђивања пореза на имовину за 2021. годину.

 
 

Одлука о разврставању грађевинског земљишта за 2021. годину

 

Одлука о просечним ценам по м2 за 2021. годину на територији града Пирота

Подзаконски акти које је донео град Пирот ради утврђивања пореза на имовину за 2020. годину.

 
 

 Одлука о локалним комуналним таксама за 2020. годину

 

Одлука о просечним ценам по м2 за 2020. годину

  Одлука о утврђивању основице пореза на имовину за неизграђено земљиште
 

Одлука о боравишној такси

 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина

  Одлука о одређивању зона
 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији

града Пирота за утврђивање пореза на имовину

  Графички приказ зона
  Одлука о стопи амортизације
  Одлука о стопи пореза на имовину
  Решење - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
 

Обавештење

Архива докумената (из 2019. године)

 
  Одлука о просечним ценам по м2 за 2019. годину
  Одлука о утврђивању основице пореза на имовину за неизграђено земљиште
 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Пирота

 

Акциони план за укључивање грађана у процес трошења средстава остварених од наплате пореза

на имовину

   

Архива докумената (из 2018. године)

 
  Решење - цена по м2 за 2018. годину
  Закључак о исправци

Архива докумената (из 2017. године)

 
  Одлука о одређивању зона
 

Решење - цена по м2 за 2017. годину

Архива докумената (из 2016. године)

 
  Одлука о одређивању зона
  Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Пирот
 

Решење - цена по м2 за 2016. годину

  Одлука о стопи амортизације
  Одлука о стопи пореза на имовину
  Решење - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
  Закључак ИИ бр. 06/55-14 о исправци грешке
  Одлука о локалним комуналним таксама
  Допуна одлуке о локалним комуналним таксама

Архива докумената (из 2015. године)

  Решење - цена по м2
  Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Архива докумената (из 2014. године)

  Одлука о обавезности подношења пријава
  Одлука о одређивању зона
  Решење - цена по м2
  Одлука о стопи амортизације
  Одлука о стопи пореза на имовину
  Решење - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine