Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Одлука о организацији градске Управе града Пирота
Измена и допуна Одлуке о организацији Градске управе
Одлука о месним заједницама
Одлука о матичним подручјима на територији града Пирота                                                            
Пословник Скупштине града Пирота
Пословник о раду женске одборничке мреже у Скупштини Града Пирота
Правилник о безбедности ИКТ система Града Пирота
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у градској Управи града Пирота
Одлука о измени Одлуке о формирању Савета за безбедност саобраћаја града Пирот - 27.04.2015.

Одлука о измени и допуни Одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације

Јавног предузећа "Радио Пирот" - 29.04.2015.

Одлука о проглашењу Дана жалости - 05.05.2015.

Одлука о максималном броју запослених

Елаборат о оправданости за пројекте економског развоја – објекат у функцији

реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој

Решење - Привремени заступник

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града пирота

Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава из будзета Града Пирота за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса

Процена ризика од катастрофа града Пирота

Инструкција за спровођење процедуре за унапређење ефикасности и увођење стандарда при спровођењу административних поступака у градској управи града Пирота

Одлука о успостављању ЈУМ у Градској управи града Пирота

Правилник о поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета

Решење о прекиду изборних радњи
Правилник о уређењу поступка јавне набавке унутар органа града Пирот
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун Извршења буџета града Пирота у 2020.

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine