Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Назив документа

Српски

Енглески

Информациони меморандум
Стратешки акциони план општине Пирот
Стратегија локалног економског развоја  
Стратегија развоја ГИС општине Пирот  
Локални план акције за децу Пирота - 2013. - 2017. година  
Стратегија за унапређење инклузивног образовања  
Програм развоја спорта 2016. - 2018.  
Локални план акције за роме и особе са инвалидитетом  
Стратегија за младе општине Пирот  
Стратегија развоја социјалне заштите  
Стратегија развоја пољопривреде  
Локални акциони план запошљавања  
Стратегија одрживог развоја општине Пирот  

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine