Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Обрасци Локалне пореске администрације 

 
 

Захтев за умањење накнаде за коришћење јавне површине

 

Контролна листа ЛПА

 

Образац 1 - Еко накнада

 

Обавештење пореским обвезницима за приступ Јединственом информационом систему

 

Захтев за отварање корисничког налога

 

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

  ппи-1 за пореске обвезнике који воде пословне књиге
  Прилог 1 уз образац ппи-1
  Подприлог уз прилог 1
  Прилог 2 уз образац ппи-1
  ппи-2 - за пореске обвезнике који не воде пословне књиге
  Документација за пријаву пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
  Правилник о начину подношења ПП
  Правилник о обрасцима ПП за порез на имовину
  Захтев за издавање уверења за обвезнике који воде пословне књиге
  Захтев за издавање уверења за обвезнике који не воде пословне књиге
  Захтев за прекњижавање - повраћај
  Захтев за отпис пореског дуга
 

Захтев за излазак на терен

 

Захтев за преглед стања пореског дуга

 

Захтев за издавање копије пореског решења

  Пријава за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
  Контролна листа - Канцеларијска контрола
  Контролна листа - Теренска контрола

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine