Društvena briga o deci  
Odluka o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci
Odluke o izmenama i dopunama odluka o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci
Obrazovanje  
Odluka o stipendiranju i drugim vrstama pomoći studentima i stručnjacima sa teritorije Grada Pirota
Odluke o izmenama i dopunama odluka o stipendiranju i drugim vrstama pomoći studentima i stručnjacima sa teritorije Grada Pirota
Odluka o učešću Grada Pirota u troškovima smeštaja učenika u učeničke domove i internate
   
Odluka o regresiranju boravka i učešću korisnika u mesečnoj ekonomskoj ceni po detetu u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj
Odluka o isplati novčane pomoći bračnim parovima radi obavljanja vantelesne oplodnje
Odluka o utvrđivanju kategorija invalida koji mogu besplatno da koriste javna parkirališta na teritoriji Grada Pirota

 

Izrada plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine