Podzakonski akti koje je doneo grad Pirot radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2024. godinu.

 
 

Odluka o prosečnim cenama po m2 za 2024. godinu na teritoriji grada Pirota

 

Odluka o razvrstavanju građevinskog zemljišta za 2024. godinu

Podzakonski akti koje je doneo grad Pirot radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2023. godinu.

 
 

Odluka o prosečnim cenama po m2 za 2023. godinu na teritoriji grada Pirota

 

Odluka o razvrstavanju građevinskog zemljišta za 2023. godinu

Podzakonski akti koje je doneo grad Pirot radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2022. godinu.

 
  Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama
  Odluka o razvrstavanju građevinskog zemljišta za 2022. godinu
   Odluka o prosečnim cenam po m2 za 2022. godinu na teritoriji grada Pirota
  Odluka - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
 

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada pirota

Podzakonski akti koje je doneo grad Pirot radi utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu.

 
 

Odluka o razvrstavanju građevinskog zemljišta za 2021. godinu

 

Odluka o prosečnim cenam po m2 za 2021. godinu na teritoriji grada Pirota

Arhiva podzakonskih akata za 2020. godinu.

 
 

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2020. godinu

 

Odluka o prosečnim cenam po m2 za 2020. godinu

  Odluka o utvrđivanju osnovice poreza na imovinu za neizgrađeno zemljište
 

Odluka o boravišnoj taksi

 

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina

  Odluka o određivanju zona
 

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji

grada Pirota za utvrđivanje poreza na imovinu

  Grafički prikaz zona
  Odluka o stopi amortizacije
  Odluka o stopi poreza na imovinu
  Rešenje - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
 

Obaveštenje

Arhiva dokumenata (iz 2019. godine)

 
  Odluka o prosečnim cenam po m2 za 2019. godinu
   Odluka o utvrđivanju osnovice poreza na imovinu za neizgrađeno zemljište
 

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih

nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Pirota

 

Akcioni plan za uključivanje građana u proces trošenja sredstava ostvarenih od naplate poreza

na imovinu

   

Arhiva dokumenata (iz 2018. godine)

 
  Rešenje - cena po m2 za 2018. godinu
  Zaključak o ispravci

Arhiva dokumenata (iz 2017. godine)

 
  Odluka o određivanju zona
 

Rešenje - cena po m2 za 2017. godinu

Arhiva dokumenata (iz 2016. godine)

 
  Odluka o određivanju zona
  Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Pirot
 

Rešenje - cena po m2 za 2016. godinu

  Odluka o stopi amortizacije
  Odluka o stopi poreza na imovinu
  Rešenje - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
  Zaključak II br. 06/55-14 o ispravci greške
  Odluka o lokalnim komunalnim taksama
  Dopuna odluke o lokalnim komunalnim taksama

Arhiva dokumenata (iz 2015. godine)

   Rešenje - cena po m2
  Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Arhiva dokumenata (iz 2014. godine)

  Odluka o obaveznosti podnošenja prijava
  Odluka o određivanju zona
   Rešenje - cena po m2
  Odluka o stopi amortizacije
  Odluka o stopi poreza na imovinu
  Rešenje - koeficijenti za utvrđivanje poreza na imovinu
Joomla templates by Joomlashine