Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

Pod Strategijom razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka podrazumeva se planski dokument razvoja, a u skladu sa pravilima Evropske Unije.

Cilj izrade Strategije razvoja je da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na podsticanju: inovativne, pametne, niskougljenične i cirkularne ekonomije; prelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja i upravljanja rizicima, boljeg snabdevanja vodom i upravljanja otpadom, održive i multimodalne urbane mobilnosti; jačanja socijalne komponente u domenu zapošljavanja, obrazovanja, socioekonomske uključenosti i integracije, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, javnog zdravlja, kulture, održivog turizma, socijalnih inovacija i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija; primene integralnog i participativnog pristupa razvoju društva i privrede, razvoju predela, kulturnog i graditeljskog nasleđa, prirodne baštine, održivog turizma, i jačanju urbano-ruralnih veza. Strategija postavlja prioritete održivog teritorijalnog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.

Kroz procese izrade Strategije razvoja promovisaće se integralni i participativni pristup planiranju razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog, civilnog sektora i  naučno-istraživačkog sektora u procesu odlučivanja, i partnerstvo među institucijama.    

UPITNIK O KVALITETU ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA PIROTA I OPŠTINA BABUŠNICA, DIMITROVGRAD I BELA PALANKA

Pozivaju se svi zainteresovani građani i građanke da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive. 

Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.    

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik se može popuniti OVDE, најкасније до 13.01.2023. 

Upitnik za građane i građanke 
Оdlukа o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja
Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj urbanog područja
Rešenje o radnoj grupi

 

ORGANIZACIJA TEMATSKIH OKRUGLIH STOLOVA

Tematski okrugli stolovi koji se realizuju u okviru procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, održani su 1. i 2. februara 2023. godine. Uz učešće svih relevantnih aktera i zainterosavanih strana diskusija je obuhvatila sledeće teme:

• Urbana obnova i regeneracija (urbane strukture, javni prostori, i dr.), kulturno i graditeljsko nasleđe, zaštita prirode i razvoj predela, održivi turizam i jačanje urbano-ruralnih veza

• Energija (čista i pravedna), zelena i plava ulaganja, ublažavanje i prilagođavanje klimatskih promena, sprečavanje i upravljanje rizicima, održiva i multimodalna urbana mobilnost

• Ekonomski razvoj (inovativna, pametna, niskougljenična i cirkularna ekonomija)

• Društveno blagostanje - zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, kultura, socio-ekonomska uključenost i integracije, socijalne inovacije

• Upravljanje razvojem 

Učesnicima/cama okruglog stola su prezentovani rezultati kontekstualne analize kao i rezultati preliminarne SWOT analize i predloga potreba, dok je tokom drugog dela sesije svaka tematska oblast pojedinačno diskutovana sa učesnicima okruglog stola i tom prilikom su potvrđeni nalazi SWOT analize i predloga potreba ali i prikupljeni dodatni podaci i sugestije za dopunu analize.  

Okrugli stolovi su organizovani kako bi različiti zainteresovani subjekti, predstavnici institucija i pojedincia, mogli ravnopravno da diskutuju o problemima u okviru zadate teme i da dogovorom dođu do zajedničkih rešenja. Kroz ovakav participativni pristup, definisana rešenja dobijaju na kvalitetu i stiču podršku šire zajednice.

 

RADIONICA ZA DEFINISANJE CILJEVA I MERA

Radionica posvećena definisanju ciljeva i mera održana je 4. aprila 2023. godine. Cilj radionice je bio da se, u okviru pet tematskih oblasti strategije, prezentuje SWOT analiza i predlozi potreba, koji su konsolidovani nakon tematskih okruglih stolova,

zatim da se definišu opšti i specifični ciljevi, kao i odgovarajuće mere. Pored toga, učesnici su radili na identifikaciji projektnih ideja po tematskim oblastima. Radionici su prisustvovali članovi radne grupe za izradu strategije kao i predstavnici institucija, ustanova, organizacija civilnog društva i ostali relevantni akteri i zainteresovane strane.

 

Izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Grada Pirota i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Upitnik o zadovoljstvu građana uslugama Gradske uprave Pirot

Elektronsko podnošenje zahteva

Postanite eGrađanin

eUprava Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine