Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Одлука о приступању изради средњорочног плана
Решење о формирању секторских подгрупа
Решење о формирању Управљачке радне група
Јавни позив за учешће у јавној расправи
Програм јавне расправе
Закључак Градског већа о спровођењу јавне расправе
Образац за предлоге, сугестије и мишљења на нацрт Средњорочног плана града Пирота за период 2022-2024.
Извештај о спроведеној јавној расправи на нацрт Средњорочног плана града Пирота за период 2022-2024.
Средњорочни план града Пирота 2022-2024 - усвојен
Одлука о усвајању
Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу Средњорочног плана града Пирота за период од 2022. до 2024.године
Образац табеларног приказа годишњег извештаја спровођења Средњорочног плана града Пирота
Образложење

 

Joomla templates by Joomlashine