Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градска управа Пирот обавештава да је у току подношење пријава о парцелама и објектима који нису у функцији, а у циљу формирања јединствене базе локација за потребе потенцијалних инвеститора.

Право учешћа по позиву имају сва физичка и правна лица која поседују објекте (Броwнфиелд локације) и слободне парцеле (Греенфиелд  локације) на територији града или у његовој близини и који исте желе да понуде домаћим и страним инвеститорима,било на продају или у закуп.

Услови за пријаву ”Броwнфиелд” локације: Површина објекта минимум 400 м²; постојање потребне инфраструктуктуре, приступне саобраћајнице; прикључена електрична енергија, вода, канализација или постојање могућности за њихово прикључење.

Образац за пријаву ”Броwнфиелд” локације

Услови за пријаву “Греенфиелд” локације: Површина парцеле изнад 1000м²,постојање потребне инфраструктуре; приступне саобраћајнице; постојање могућности за прикључење електричне енергије, воде и канализације.

Образац за пријаву ”Греенфиелд” локације

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријавни формулар се може добити у Канцеларији за локални економски развој града Пирота  или преузети са сајта www.пирот.рс; www.ледо.пирот.рс


Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за локални економски развој или на телефон 010/305-581

 

План детаљне регулације „Пословна инфраструктура - део логистичког центра“ - Пирот

Унапређење пословне климе у Србији

Joomla templates by Joomlashine