Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:

• захтев у слободној форми (навести који подаци су погрешно уписани);
• копија важеће личне карте подносиоца захтева;
• извод из матичне књиге рођених, за умрлог/лу, уколико је рођен/а, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге венчаних, за умрлог/лу, уколико је склопио/лс брак, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге рођених, за родитеље умрлог/ле, уколико су рођених, ван територије општине Пирот;
• извод из матичне књиге венчаних, за родитеље умрлог/ле, уколико су склопили брак, ван територије општине Пирот и
• по потреби и друге доказе.

Место предаје документације и решавања предмета: канцеларија бр 5.
Радно време са странкама: радним даном 07:00 - 14:30

Телефон за информације: 010/305-505

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine