Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolu i nadzornu funkciju nad radom gradske uprave. Organizacija načina rada i odlučivanja Gradskog veća uređuje se odlukom, koju donosi Skupština grada pre izbora ovog organa, po pravilu, na konstitutivnoj sednici Skupštine grada, posle održanih izbora.

Gradsko veće čine: Gradonačelnik, zamenik Gradonačelnika i devet članova Gradskog veća, koje bira Skupština grada, na period od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Gradonačelnik, mr Vladan Vasić, je predsednik Gradskog veća.

Zamenik Gradonačelnika, Vidojko Panajotović, je član Gradskog veća po funkciji.

 

Članovi Gradskog veća grada Pirota su:

  1. Slaviša Svilarov,

  2. Sreten Savov,

  3. Batica Aleksić,

  4. Biljana Petrović,

  5. Ninoslav Ćirić,

  6. Aleksandar Ćirić,

  7. Miroljub Vidanović,

  8. Milan Stojanović,

  9. Dejan Ranđelović.

Sekretar Gradskog veća grada Pirota je Irena Kostić, dipl. pravnik.

Stalna radna tela Gradskog veća grada Pirota

Komisija za privredu i finansije:
- Biljana Petrović, predsednik,
- Elizabeta Pavlović, član,
- Radmila Potić, član,
- Bratislav Veljković, član.

 

Komisija za vanprivredne delatnosti:
- Milan Stojanović, predsednik,
- Ivana Kostić, član
- Natali Minčić, član
- Marina Stevanović, član.

Komisija za građevinarstvo i komunalno stambene poslove:
- Batica Aleksić, predsednik,
- Goran Rančić, član,
- Slaviša Spasov, član,
- Ninoslav Stamenović, član,
- Ivana Kostić, član.

Komisija za opšte poslove:
- Jovan Ćirić, predsednik,
- Ljubiša Đorđević, član,
- Milica Manić, član,
- Natalija Ćirić, član,
- Miljan Ilijev, član.

Komisija za saobraćaj:
- Ninoslav Ćirić, predsednik,
- Nenad Đorđević član,
- Srđan Potić, član,
- Zvonko Veljković, član.

 

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine