Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Решењем о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Пирот И бр.06/19-2013 од 15.03.2013. године именовани су:

  1. Дејан Живковић, председник Комисије
  2. Љубомир Витановић, члан
  3. Марјан Петровић, члан
  4. Драган Јовановић, члан
  5. Ненад Петровић, члан, представник Сталне конференције градова и општина.
Пословник о раду комисије
Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу Општине Пирот"
Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Градска топлана" Пирот
Јавни конкурс за именовање директора ЈКП "Комуналац" Пирот
 Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Водовод и канализација" Пирот  
Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Пирот"
Решење о именовању директора ЈКП "Градска топлана"
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација"
Решење о именовању директора ЈКП "Комуналац"
Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Радио Пирот"
Joomla templates by Joomlashine