Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Одлуке    
  Рани јавни увид нацрта просторног плана подручија посебне намене
специјалног резервата природе "Јерма"
  ПГР "Пирот - Север" - рани јавни увид
  Оглас рани јавни увид ППППН СРП Јерма
  Текстуални део
  Граница обухвата
  Посебна намена простора
  Извод
  План генералне регулације "Пирот - Исток 2" - Рани јавни увид
  Измене - План генералне регулације "Пирот - центар"
  Рани јавни увид "Пирот - Исток 1"
  Генерални план Пирота
  План генералне регулације "Пирот - центар"
  Одлука о накнади за уређење градског земљишта
  Измена Одлуке о накнади за уређење градског земљишта
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта - 2015.
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада

за услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Таксе

 

Републичке таксе

 

Захтев за издавање информације о локацији - Физичка лица

 

Захтев за издавање информације о локацији - Правна лица

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења
     
Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine